Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op vrijdag 15 maart 2019. Voor de liefhebbers zal er vanaf 19:30 koffie en thee klaar staan. Hieronder treft u de agenda aan van de ALV, indien je de stukken van te voren wenst in te zien kan je deze opvragen bij onze secretaris via secretaris@tjarda.org. Achteraf is er de gelegenheid om een drankje te blijven doen.

Het Bestuur

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SCOUTING TJARDA SASSENHEIM

15 maart 2019

Ontvangst:      19.30 uur
Aanvang:         20.00 uur
Locatie:           Clubhuis Tjarda Sassenheim, Kagerweide 30

AGENDA

  • Opening van de vergadering
  • Vaststelling agenda
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Terugblik 2018
  • Financieel jaarverslag 2018
  • Verslag Kascommissie 2018 en benoeming Kascommissie 2019

 Pauze

  • Plannen 2019
  • Begroting 2019
  • Rondvraag
  • Sluiting

Waarom de ALV bijwonen?

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018 en presenteert de plannen en begroting voor 2019.