Functieprofiel

Je bent voorzitter van het bestuur van de vereniging Tjarda Sassenheim en Warmond. Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te voor de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep.

Wat doet de voorzitter?

 • Algemene aansturing van de groep.
 • Vertegenwoordigt de groep naar gemeente en externen.
 • Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat er besluiten genomen worden.
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Tjarda Sassenheim en Warmond.
 • Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
 • Je bent goed in het bemiddelen bij discussies.
 • Je bent goed in het luisteren naar anderen.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 10 uur per maand.
 • Er zijn minimaal 14 vergaderingen per jaar.

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten.
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging Tjarda Sassenheim en Warmond. Deze is te bereiken op de mail via info@tjarda.org en via telefoon op 06-83553467.