Bij de oprichting in 1976 bestond scoutinggroep Tjarda uit twee speltakken, de welpen voor jongens van 7 tot 12 jaar en de zeeverkenners voor jongens van 12 tot 16 jaar. Voor de opkomsten werd gebruik gemaakt van ’t Velthuys, een gebouwtje naast de Pancratiuskerk, en er werd op vrijdagavond gezeild in de lelievletten die Scoutinggroep Tjarda Hillegom al in bezit had. Toen de eerste jongens te oud werden voor de zeeverkenners werd de Wildevaert opgericht, voor jongens van 16 tot 18 jaar.

Het duurde niet lang of er werden twee nieuwe lelievletten aangeschaft voor Tjarda Sassenheim zodat zij ook op zaterdag konden zeilen. In 1982 werd er een oud bijgebouwtje beschikbaar gesteld door de Don Bosco Mavo, wat aan de Kagerweide, bij de botensteiger geplaatst kon worden, dat was het eerste eigen clubhuis van Tjarda Sassenheim. De groep breide zich uit en er werden nog twee vletten aangeschaft, in de 10 jaar die volgde werd er veel verbeterd aan het terrein en het clubhuis. Ook werd de eerste Lelieschouw aangeschaft voor de wildevaert.

In 1990 was er een grote mijlpaal voor de groep, vanaf september dat jaar werden er voor het eerst ook meisjes toegelaten bij alle speltakken van Tjarda. In de 10 jaar die volgden werd de vloot van Tjarda verder uitgebreid met nog een lelievlet en een lelieschouw. Er werd zo stilletjes aan nagedacht over de bouw van een nieuw clubhuis omdat het huidige noodgebouwtje toch behoorlijke gebreken begon te vertonen.

Op 8 september 2001 deden die gebreken er niet meer toe, in de vroege ochtend van deze verder windstille zaterdag brandde het clubhuis tot op de grond toe af, het bleek te zijn aangestoken… Maar in plaats van in zak en as te gaan zitten werd er doorgepakt, de volgende zaterdag konden de opkomsten alweer plaatsvinden. Jongerencentrum Fascinus had daarvoor de ruimte beschikbaar gesteld. Enkele weken later werd ons een tijdelijk eigen clubhuis beschikbaar gesteld: ’t Velthuys. We konden dus tijdelijk terug naar onze oorsprong, en we konden er blijven totdat de bouw van een nieuw eigen club huis op de originele locatie aan de Kagerweide voltooid kon worden.

Na drie jaar en drie dagen behelpen was het dan eindelijk zo ver, op zaterdag 11 september 2004 werd ons nieuwe clubhuis aan de Kagerweide geopend. Het clubhuis was in veel opzichten een verbetering tenopzichte van het vorige, er waren meer lokalen en meer ruimte, ook kregen we een verwarmde botenloods, zodat we ’s winters ook bij kou en regen onze boten konden onderhouden.

Met het nieuwe clubhuis maakte heel Scoutinggroep Tjarda een transformatie door. Allereerst werd er afgestapt van het oubollige “padvinders” imago van Scouting Nederland. Er werd een nieuw vlot logo ontworpen en de stoffige scouting uniforms werden grotendeels vervangen door hoodies en polo’s naar ons eigen ontwerp. Het scouting uniform is nu alleen nog verplicht bij officiële gelegenheden zoals de dodenherdenking op 4 mei. Ook de speltakken werden vernieuwd en er werden twee nieuwe speltakken opgericht; de bevers voor jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar en junioren voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar.

In de tijd die volgde op de opening van het clubhuis groeide de groep gestaag. Toen het clubhuis in 2008 alweer te klein dreigde te worden konden we door een gelukkig toeval een tweede clubhuis, op recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond in gebruik nemen.

De groep die in 1976 begon als een spin-off van Scoutinggroep Tjarda Hillegom is vandaag de dag uitgegroeid tot een succesvolle op zich zelf staande scoutinggroep met twee clubhuizen, een vloot van 9 lelievletten, 2 lelieschouwen, 3 motorboten en meer dan 100 leden.